IKM Eiendom AS og Høgevoll AS til Forus-samarbeidet

Forus-samarbeidet vokser videre, og har fått IKM Eiendom AS og Høgevoll AS som nye deltakere. Totalt 14 eiendomsaktører samarbeider dermed om langsiktig merkevarebygging av Forus som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

av forus.no
PUBLISERT: 18. MAR. 2013

Bakgrunnen for samarbeidet er behovet for en enhetlig merkevare og styrket påvirkningskraft når næringsområdet vokser og på sikt skal transformeres gjennom storsatsing på infrastruktur, næringsbygg, boliger og grøntarealer.

Både IKM Eiendom AS og Høgevoll AS har betydelig erfaring med eiendom på Forus og ellers i regionen. Til sammen har de realiserte, pågående og planlagte prosjekter på nær 200.000 kvm i Forus-området.

Bærheim Næringspark

IKM Eiendom AS er blant Stavanger-distriktets største eiendomsaktører. Selskapet eier og leier ut 72.000 kvm eiendom, og har et tomteareal med utviklingspotensial på 140.000 kvm. Forus-porteføljen består per i dag av 19.500 kvm næringseiendom, fordelt på Forusbeen 248, Luramyrveien 75/79 og Luramyrveien 12. Disse eiendommene har et samlet utviklingspotensial på 75.000 kvm, hvorav størstedelen omfattes av Bærheim Næringspark i Forusbeen. Denne tomten er på 53 mål og vil ferdig utviklet romme ca 40-50.000 kvm bygg fordelt på kontor, kombinasjonsareal og parkeringskjeller. Rammesøknad for prosjektet sendes inn i løpet av mars 2013.

– Forus fortsetter å tiltrekke seg viktige virksomheter, og får en stadig sterkere posisjon som verdiskapningsmotor i regionen og landet. Som eiendomsaktør med store videreutviklingsplaner i området er det naturlig for oss å delta i merkevarebyggingen, sier daglig leder Åge Olsen Hodnefjell i IKM Eiendom AS.

Forus Golf Tower, nytt parkeringshus og nybygg for Fabricom GDF Suez

Høgevoll AS er en også en stor lokal eiendomsutvikler, med realiserte og pågående utviklingsprosjekter på totalt ca 100.000 kvm på Forus. Selskapet starter i disse dager byggingen av Forus Golf Tower like ved Sola golfbane på Forus Vest. Med åtte etasjer blir næringsbygget blant Forus’ høyeste. Fullt utbygd vil Golf Tower ha ca 17.000 kvm areal. Byggingen planlegges ferdigstilt i første halvår 2015, og 13.000 kvm er allerede utleid til to aktører. Like ved er Høgevoll AS engasjert i utviklingen av Fabricom GDF Suezs nye hovedkontor, et bygg på 17.000 kvm over fem etasjer. Byggingen er i rute, selskapet planlegger flytting fra Tasta i andre halvdel av 2013. I tillegg startet Høgevoll AS og Lema AS gjennom selskapet Forus Parkering Vest AS nylig byggingen av et nytt parkeringshus på 40.000 kvm med 1.800 parkeringsplasser. Selskapet har også vært engasjert i utviklingen av ABB/Maersk Oil-bygget og Ernst & Young-bygget, som begge er ferdigstilte og fullt utleide.

– Forus-samarbeidet er et positivt initiativ, der eiendomsaktører samler krefter og jobber for enhetlig merkevarebygging og videreutvikling av Forus til fordel for alle med kommersielle interesser i området, sier Arild Egeland i Høgevoll AS.

Styrket samarbeid 

– Forus er et voksende hjerte i regionen, og skal videreutvikles og transformeres i årene som kommer. Et positivt omdømme og en tydelig merkevare spiller en viktig rolle i dette, og vi er glade for at stadig flere slutter seg til samarbeidet, sier Stein Racin Grødem, talsmann i Forus-samarbeidet.

Medregnet IKM Eiendom AS og Høgevoll AS har Forus-samarbeidet så langt 14 deltakere, som samlet representerer eksisterende og planlagte næringseiendommer på godt over 1,2 millioner kvm på Forus. De andre deltakerne er Brødrene Kverneland Eiendom, C4 Forus, 2020park, Kanalsletta Utvikling, Trallfa Eiendom, Seabrokers, NCC Property Development, Base Property, Tvedtsenteret, Tjelta, Norwegian Property og Forus Næringspark.