IKM Invest AS er et privat investeringsselskap som investerer i eiendom og annen næringsvirksomhet. Selskapet er eid av Ståle Kyllingstad, og er et søsterkonsern til IKM Gruppen AS

Vårt fokus er å identifisere eiendoms- prosjekter og selskaper med et betydelig potensial, og aktivt bidra med kapital og kompetanse for å videreutvikle disse.

Selskaper IKM Invest har eiendeler i

IKM Eiendom AS
www.ikm-eiendom.no

Skagen Eiendomsforvaltning AS
www.skagen-eiendomsforvaltning.no

Facility Partner AS
www.facilitypartner.no

Smaken av Grimstad AS
www.smakenavgrimstad.no

Onna Greens AS
www.weareonna.no

Halodi Robotics
www.halodi.com

IRM Shipping AS 

Klikk og se her
Gå til FINN.no
Kontakt oss