Vi kan bare få tillit fra samfunnet, kunder, ansatte og andre interessenter ved å anvende høye etiske standarder. Vi tror dette kan oppnås ved alltid å overholde gjeldende lover, opptre sosialt og miljømessig ansvarlig og ved å anvende etiske prinsipper i vår forretningsførsel.

IKM Invest krever at enhver ansatt skal være oppmerksom på, forstå og være forpliktet til å drive virksomhet på en måte som er i samsvar med disse standardene og i fullt samsvar med alle gjeldende lover.

Videre setter IKM de samme forventningene til våre forretningspartnere og vil ikke samarbeide med forretningspartnere som ikke respekterer:

  • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter – UNGP
  • FNs Global Compact – UNGC
  • Erklæringen om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter ILO

IKMs aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er basert på Åpenhetsloven og «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv».

Klikk og se her
Gå til FINN.no
Kontakt oss

Presse

Her publiserer vi artikler fra media om IKM Eiendom.

Se alle artikler her
Butikkjede vil etablere stort utsal på Lura

Prospective AS kjøper fire kombinasjonsbygg i Stavanger fra Stangeland og IKM Eiendom AS. [...]

Prospective kjøper portefølje av kombinasjonsbygg fra Stangeland og IKM Gruppen

Prospective AS kjøper fire kombinasjonsbygg i Stavanger fra Stangeland og IKM Eiendom AS. [...]

Se hva IKM Eiendom bygger langs Forusbeen

Det er Plank Arkitekter som står bak illustrasjonen av hvordan Bærheim næringspark er planlagt. Foto: [...]

Kraftig forbedring for Ståle Kyllingstad og IKM

I 2018 leverte IKM Gruppen et driftsresultat på 130 millioner kroner. [...]

Kyllingstad etter Hunter-tapet: Satser på eiendom

Ståle Kyllingstad slikker sårene etter kampen om Hunter Group med et saftig eiendomsprosjekt. [...]

Stangeland kjøper IKM-eiendommer

Kjøpet omhandler fire eiendommer, Ljosheimveien 12, 14, 16 på Sola og Bygg 53, Basen i [...]

Ståle Kyllingstad tar steg i eiendom

IKM Gruppen leverte et drifts Ståle Kyllingstads Forus-portefølje har et utviklingspotensial på 75.000 kvadratmeter. [...]

IKM Eiendom AS og Høgevoll AS til Forus-samarbeidet

Forus-samarbeidet vokser videre, og har fått IKM Eiendom AS og Høgevoll AS som nye deltakere. [...]